b_350_239_16777215_00_images_MDK-1.jpg

W dniu 17 stycznia 2017 r. ogłoszone zostały wyniki oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej  działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Wniosek złożony przez Gminę Brok na zadanie pn. Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne został oceniony najwyżej!

Dofinansowanie otrzymało tylko 10 projektów, spośród 75 wniosków. Nasz wniosek otrzymał najwyższą liczbę punktów tj. 46,5  na 51 możliwych do uzyskania, tym samym zajął I miejsce na liście rankingowej. Projekt zakłada ostatni etap modernizacji budynku Domu Kultury w Broku, który przewiduje całkowity remont sali widowiskowej.  Przedsięwzięcie obejmie  również prace w zakresie remontu sceny oraz zaplecza (sanitariaty, korytarz, szatnia), instalację monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo obiektu, a także wyposażenie w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy, multimedialny, wystawienniczy i meble, umożliwiające prowadzenie szerokiego zakresu działań kulturalnych. Dodatkowym elementem projektu będzie digitalizacja dziedzictwa kulturowego gminy Brok (w formie historycznych zdjęć w posiadaniu gminy oraz zebranych pośród mieszkańców, zabytków ruchomych w dyspozycji lokalnej parafii oraz zdjęć panoramicznych zabytkowych obiektów gminy – miejscowego kościoła oraz ruin pałacu biskupiego) oraz jego bezpłatne udostępnienie w formie cyfrowej dla mieszkańców i osób interesujących się historią gminy Brok.
Koszt całkowity projektu wynosi 836544,92 zł z czego dofinansowanie wyniesie 580562,17 zł. Projekt realizowany będzie do marca 2018 r.