b_350_234_16777215_00_images_rewitalizacja_2016_DSC_8968-001.JPGW dniu 15 października br. w Bibliotece Publicznej w Broku odbyło się spotkanie grupy roboczej zajmującej się opracowaniem programu rewitalizacji miasta Brok. Tematem warsztatów było wyznaczenie celów strategicznych, które zostaną zapisane w programie oraz wyznaczenie zadań, które posłużą do ich realizacji.

Wśród najważniejszych celów strategicznych znalazły się m.in. zapewnienie spójności społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców, poprawa jakości życia i wypoczynku, ochrona i zachowanie środowiska naturalnego gminy. Podczas spotkania uczestnicy starali się wyznaczyć działania, jakie są niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Do najważniejszych z nich zaliczono: zagospodarowanie terenu plaży i nadbrzeża rzeki Bug, remont Domu Kultury i wznowienie jego działalności, wytyczenie szlaków turystycznych i punktów widokowych, wsparcie lokalnych przedsiębiorców, stworzenie produktu regionalnego, uruchomienie inicjatywy lokalnej, programy wsparcia dla osób samotnych i seniorów.