Biblioteka Publiczna w Broku niezmiennie, od lat jest ostoją książek i czytania. Jest jednocześnie miejscem, w którym w przyjaznej atmosferze można odpocząć, spotykać się ze znajomymi, zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Kilka słów o brokowskiej bibliotece ...

Biblioteka Publiczna w Broku poza statutowymi działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczą, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku.
Aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne wydarzenia i imprezy, staramy się pozyskać dodatkowe środki, aplikując w różnego rodzaju naborach dotacyjnych. Tylko w tym roku, z różnych źródeł Biblioteka Publiczna w Broku pozyskała 90 950,00 zł na działalność propagującą czytelnictwo, dziedzictwo kulturowe regionu, wydarzenia i edukację.