Na naszym trzecim zimowym spotkaniu z cyklu "Tworzymy Pamiętnik z Ferii Zimowych 2021" wykonywać będziemy pejzaż zimowy. Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej.